คลังข้อสอบวิทย์ ม.ต้น

ชุดกิจกรรมชุดที่ 1   เรื่อง ระบบสุริยะ

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X  ลงในช่อง ก ข ค และ ง ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด

1.  ข้อใดคือความหมายของระบบสุริยะ

ก.      ระบบของดาวฤกษ์ที่โคจรรอบศูนย์กลาง

ข.      ระบบของดาวเคราะห์และบริวารที่โคจรรอบดาวเคราะห์

ค.      ระบบของดวงอาทิตย์และบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

ง.       ระบบของโลกและบริวารที่โคจรรอบโลก

2.   ระบบสุริยะเกิดจากการหมุนวนของเนบิวลามวลส่วนมากจะกลายเป็นอะไร

ก.  ดวงอาทิตย์

ข.   ดาวเคราะห์และบริวาร

ค.  โลก   และดวงจันทร์

ง.    ดาวเคราะห์น้อย  อุกกาบาต  และดาวหาง

3.  ข้อใดเป็นส่วนประกอบของระบบสุริยะ

ก.   ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์และบริวารของดาวเคราะห์

ข.   ดาวเคราะห์น้อย  ดาวหาง  และอุกกาบาต

ค.   ดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์น้อย  ดาวหาง  อุกกาบาต

ง.   ข้อ ก และ ข ถูก

4.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

ก.  เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะ

ข.  เป็นดาวฤกษ์ที่มีสีแดงส้ม

ค.  บนดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาฟิวชั่น

ง.  ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

5. พื้นผิวของดวงอาทิตย์ชั้นที่ส่องสว่างคือชั้นใด

ก.      โฟโตสเฟียร์

ข.      โครโมสเฟียร์

ค.      โคโรนา

ง.       แก่นกลาง

6.      เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง  8  ดวง  ในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์

ก.  เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

ข.  เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ มาก

ค.  เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ

ง.  เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง  จึงทำให้ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบ

7.      ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สำคัญของดาวเคราะห์

ก.  ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง

ข.  ดาวเคราะห์มีแสงกระพริบในตัวเอง

ค.  ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตำแหน่งเดิม

ง.  ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม

8.    ดาวเคราะห์น้อยโคจรอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ดวงใด

ก.  ดาวพุธกับดาวศุกร์

ข.  ดาวอังคารกับโลก

ค.  ดาวอังคารกับดาวพฤหัส

ง.   ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์

9.   วัตถุในระบบสุริยะที่ถูกดึงดูดให้ตกลงสู่ผิวโลกแล้วเสียดสีกับบรรยากาศเกิดการลุก

ไหม้เป็นแสงสว่างพุ่งเป็นทางลงมาจากท้องฟ้าคืออะไร

ก.   อุกกาบาต

ข.   ดาวหาง

ค.   เนบิวลา

ง.    ดาวเคราะห์น้อย

10.     ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดาวหาง

ก.    เป็นสมาชิกของระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์

ข.   มีขนาดเล็กมาก โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี

ค.   ประกอบด้วย น้ำแข็ง  แก๊สแข็ง  และฝุ่นละออง

ง.   โคจรใกล้ดวงอาทิตย์ หางจะพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s